Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Linux på PS3

Tips - använd oanvänt video minne som swap!

http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/geoff/cell/ps3-conf/ps3vram-swap.rules
"
# udev rules to automatically enable swap on /dev/ps3vram
# Copy this file to /etc/udev/rules.d/10-ps3vram-swap.rules
# Choose only one of the rules below

# Initialize and enable swap unconditionally
# KERNEL=="ps3vram", ACTION=="add", RUN+="/sbin/mkswap /dev/ps3vram", RUN+="/sbin/swapon -p 10 /dev/ps3vram"

# Initialize using /etc/fstab and standard init scripts
# KERNEL=="ps3vram", ACTION=="add", RUN+="/bin/bash -c '/bin/grep -q ^/dev/ps3vram[[:space:]]swap /etc/fstab & /sbin/mkswap /dev/ps3vram'"

"

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :