Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

nopaste

http://www.nopaste.com/ - ett bra system om man vill skicka lite text mellan människor

http://users.actcom.co.il/~choo/lupg/tutorials/libraries/unix-c-libraries.html
http://209.85.135.132/search?q=cache:lkEYSrMzpEEJ:www.cs.swarthmore.edu/~adanner/tips/cmake.php+cmake+link.txt&cd=15&hl=sv&ct=clnk
http://www.cs.swarthmore.edu/~adanner/tips/cmake.php
http://www.cmake.org/cmake/help/examples.html

http://bec-systems.com/oe/html/recipes_examples.html#recipes_autoconf_example

svn co https://jolie.svn.sourceforge.net/svnroot/jolie/trunk
ant & sudo ant install

http://qole.blogspot.com/2009/02/qoles-notes-building-easy-mer-ubuntu.html
llvm3.0 openjdk shark todo
note

http://www.internettablettalk.com/forums/showthread.php?t=27210&page=4

https://launchpad.net/~enevill/+archive/ppa

http://marcin.juszkiewicz.com.pl/projects/

http://www.blackmesaeast.com.pl/projects/electronics/sarge-single-board-computer/1/

http://weblogs.java.net/blog/aim/archive/2009/06/insiders_guide.html
java benchmark blandade smaker

Gott nytt bår 2007!
sikken röta för er

llvm arm todo

LLVM_CONFIG=/home/xranby/llvm/Debug/bin/llvm-config CFLAGS=" -mtune=i486 " ./configure --enable-zero --enable-shark


Uploaded Image: 20090426171806.png

http://www.k-embedded-java.com/mika/trac/ - mika vm

http://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Perelman

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :