Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Marvell PXA270 med Xscale

Verdex pro


http://wiki.hbmobile.org/index.php?title=HOWTO_Pages

http://docwiki.gumstix.org/index.php/Main_Page

Standardinställningarna i uboot för Verdex pro LX 6P


GUM> print
bootargs=console=ttyS0,115200n8 root=1f01 rootfstype=jffs2 reboot=cold,hard
bootcmd=icache on; setenv stderr nulldev; setenv stdout nulldev; if pinit on & fatload ide 0 a2000000 gumstix-factory.script; then setenv stdout serial; setenv stderr serial; echo Found gumstix-factory.script on CF...; autoscr; else if mmcinit & fatload mmc 0 a2000000 gumstix-factory.script; then setenv stdout serial; setenv stderr serial; echo Found gumstix-factory.script on MMC...; autoscr; else setenv stdout serial; setenv stderr serial; katload 100000 & bootm; fi; fi
bootdelay=2
baudrate=115200
bootfile=boot/uImage
verify=no
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
serial#=FFFF0015C90940C0
ethaddr=00:15:C9:09:40:D0

Environment size: 706/4092 bytes
GUM>inställningar för att använda LCD sägs vara enligt http://www.nabble.com/LCD-Samsung-%2B-Verdex-td13963030.html

setenv bootargs "console=ttyS0,115200n8 root=1f01 rootfstype=jffs2 reboot=cold,hard video=pxafb:mode:416x272-8,active"


Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :