Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Driftinfo

Förberedelser flytt av mailserver fredag 11 jan 2008


spam spam

Såhär såg det ut när de gotländska spammarhackarna firade sin erövring.

Kortfattat: Kukar från rymden äter upp dina e-brev.

Långfattat: Ingående mail är för närvarande blockerat efter att mail.gudinna.com har varit utsatt för en omfattande (troligtvis) gotländsk spam-attack. Dom gotländska spammarna tycks ha lyckats lura mailservern att vidarebeforda mail vilket strider mot mailserverns tänkta konfiguration.

Medans det utreds hur det gick till går det enbart att skicka mail och läsa de mail som redan finns på kuken.

För att råda bot på problemet i framtiden och få möjlighet att återuppta driften av mailservern övervägs att flytta alla mail till en ny server.
Just nu är det inte klart var servern kommer placeras. Adressen blir possitivt nog samma som alltid "mail.gudinna.com".glappande nätverkskabel

glappchäft kanske är lycklig av allt glappande men för oss vanliga medför tyvärr glappet att webb och mail servern kopplas ur sporadiskt... tyvärr sitter glappet i den nätverksport som nätverkskabeln ansluts till och går således inte att byta ut, förhoppningsvis kan ett framtida inköp av en "hoppstuds" router lösa problemet.

Serverpyssel fredag den 28 dec 2007

flytt av lotus (www och mail) till Vadstena

Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :