Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Korskompilera för ARM9 under Linux

Toolchain nedladdning

http://www.gnuarm.org - Färdigkompilerad gnu toolchain för att korskompilera för ARM processorer.

http://kegel.com/crosstool/ - Automatiserade script för att skapa en toolchain från källkod. Mycket användbart!

http://nihilisme.ca:8080/arm/ - nya toolchains gcc 4.2.3!

http://recycle.lbl.gov/~ldoolitt/bse/ - script för att kompilera toolchains och root system för ett embedded arm system.

http://fedoraproject.org/wiki/Architectures/ARM/CrossToolchain

Portaler och linux distributioner

http://www.arm.linux.org.uk/

http://www.gtlib.gatech.edu/pub/debian-cd/current/arm/iso-cd/

http://www.debian.org/ports/arm/

http://www.scratchbox.org/

Emulera ett ARM system med QEMU


enklare änn att korskompilera, installera en komplett utveklingsmiljö på en emulerad ARMbasserad debian linux maskin.

http://www.aurel32.net/info/debian_arm_qemu.php
http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/

http://free-electrons.com/community/demos/qemu-arm-directfb - visar ett mycket kompakt system där filsystem och kernel är ihopbakade till en fil.

API för grafik på embedded hårdvara

http://www.directfb.org/docs/GTK_Embedded/
http://tirania.org/blog//texts/gtkjava.html
http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2SE/Desktop/javase6/
http://jnc.mtsystems.ch/download.html
http://www.moioli.net/Projects__English____4/SWTLoader__standalone_SWT_application_builder___29.html
http://www.eclipse.org/articles/Article-SWT-Design-1/SWT-Design-1.html
http://swingwt.sourceforge.net/

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :