Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

3D programmering med Direct X 10 och Open GL under Windows Vista

Direct X 10

  1. http://msdn2.microsoft.com/sv-se/express/default.aspx - Express versionen av Visual Studo C++ är gratis att ladda ned för studenter och hobbyprogrammerare, Visual Studo C++ krävs för att enkelt kompilera DirectX excempelfilerna.
  2. http://msdn2.microsoft.com/sv-se/xna/aa937788.aspx - Senaste SDK för Direct X 10, med SDK installationen medföljer flertalet demos och mycket god dokumentation hur man använder datorns hårdvara för att skapa imponerande effekter. Du kan börja studera hur 3D programmen är uppbyggda denom att ladda ned denna sdk. God dokumentation hur datorn ritar upp polygoner.
  3. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D8EECD75-1FC4-49E5-BC66-9DA2B03D9B92&displaylang=en - Platform sdk ISO krävs för att kompilera DirectX excempelfilerna som följer med DirectX SDK

Om du får länkningsfel när du kompilerar

dxut.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__SystemParametersInfoW@16 ...
... glömm inte att länka till windows standardbibliotek, inställning kan göras per projekt under egenskaper på projektet Properties Linker Input eller för alla projekt genom att följa @microsofts guide för hur du ställer in visual c++ express korrekt.
kernel32.lib shell32.lib Advapi32.lib Gdi32.lib User32.lib dxerr.lib dxguid.lib d3dx9.lib d3d9.lib winmm.lib comctl32.lib dxgi.lib d3d10.lib d3dx10.lib
"Hi guys, i got it solved by adding User32.lib and Gdi32.lib to the additional dependances for the project and it seems to compile correctly now. Thanks for the help."

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms235626(VS.80).aspx - Microsofts guide för hur man ska ställa in visual c++ express korrekt utan att behöva kopiera filer mellan kataloger

Open GL

Enklase sättet att börja med OpenGL är att programmera OpenGL med Processing som är ett mycket enkelt java basserat programmeringsspråk.

http://www.videotutorialsrock.com/ - Videofilmer hur man sätter upp visual studio tilsammans med OpenGL och hur man kommer igång med själva programmerandet.

http://developer.nvidia.com/object/sdk_home.html - nvidias opengl sdk

http://nehe.gamedev.net/ - opengl tutorial

Uploaded Image: 20070420_opengl_directx_dia.jpg

C++ IDE

Fraktaler

http://www.ozone3d.net/tutorials/mandelbrot_set.php - Låt ditt grafikkort rendera fraktaler

Tillbehör som kan interessera programmerare

http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/FileAndDisk/Junction.mspx - softlänkningsproram under windows

http://www.openscenegraph.org/projects/osg/wiki/Downloads - 3d motor för att visa komplexa miljöer, rekommenderas om man vill skapa simuleringar och VR

http://irrlicht.sourceforge.net/downloads.html - opensource 3dmotor

En av begränsningarna med Express är att det inte medföljer en resursfils .rc editor så därför rekommenderar vi att man laddar ned en sådan här: http://www.wilsonc.demon.co.uk/d10resourceeditor.htm

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :