Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Intentional programming

"Programmering där man försöker få programmerare att sluta att vara ofrivilliga kryptörer."

http://www.technologyreview.com/Infotech/18021/page5/ - beskrivning "To get a bench that makes everyone happy, you must build an automatic bench-making machine; help clients define their precise hopes for their bench; translate those hopes into instructions the bench-making machine understands; and then press the "Make" button."

"programmers are focused on the way their customers intend a program to work" -­Clifford
Uploaded Image: intentional programming.gif


http://www.intentsoft.com/ - företag som marknadsför intentional programming

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :