Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

verksamhetsarkitektur för IT (på engelska Enterprise Architecture, EA)

http://www.zifa.com/ - Zachman Framework
http://www.opengroup.org/togaf/ - Open Group Architecture Framework (TOGAF)
http://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Defense_Architecture_Framework - (U.S.) Department of Defense Architecture Framework (DoDAF)
http://en.wikipedia.org/wiki/RM-ODP - Man kan även se RM-ODP
(Reference Model for Open Distributed Processing) som ett arkitektoniskt ramverk som bör
studeras för den nationella arkitekturen, bland annat för att den blivit en internationell
standard, ISO 10746 och används som grund för den nya europastandarden EN 12967: Health
Informatics – Service Architecture.
http://www.rdm-odp.net

http://www.dfs.se - Dataföreningen i sverige


Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :