Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

openbsd 4.0 tomcat install samt axis webservices server - installations log

Här är resultatet efter att försöka installera tomcat under OpenBSD 4.0 genom att följa anvisningarna på http://www.bsdforums.org/forums/showthread.php?threadid=7922 för openbsd 3.2


$ sudo pkg_add -v ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.0/packages/i386/cvsup-16.1h.tgz
Password:
parsing cvsup-16.1h
cvsup-16.1h: complete
$ sudo vi /etc/cvs-supfile
*default release=cvs
*default base=/usr/src
*default prefix=/usr
*default host=cvsup.uk.openbsd.org
*default delete use-rel-suffix
*default umask=002
OpenBSD-src tag=OPENBSD_4_0
$ sudo /usr/local/bin/cvsup /etc/cvs-supfile

 Checkout ....
 Checkout ...
 Checkout ..
 Efter 2 timmar...
 Checkout src/usr.sbin/ztsscale/ztsscale.c
Finished successfully

# Install Tomcat 5.5.20p0 from ports
# First, download Java binary and put in /usr/ports/distfiles
# Otherwise, compile will fail

$ cd /usr/ports/www/tomcat/v5
$ sudo make
$ sudo make install
--- tomcat-5.5.20p0 -------------------
This package does not install the example webapps, documentation or
admin webapp.  You must supply your own webapps and configuration.

Please read 
/usr/local/tomcat/README.OpenBSD
 for information
on running Tomcat on OpenBSD.

$ sudo -u _tomcat /usr/local/tomcat/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /var/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /usr/local/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /var/tomcat/temp
Using JRE_HOME:       /usr/local/jdk-1.5.0

# Lägger till startraden så att tomcat startar vid boot
$ sudo vi /etc/rc.local

echo 'starting tomcat server'
sudo -u _tomcat /usr/local/tomcat/bin/startup.sh

Installationen av tomcat är klar!


Test
anlut en webbläsare till http://servern:8080/
ska visa en blank sida.

Installation av Axis


http://ws.apache.org/axis/java/install.html - guide
Test att installera en Web Services applikation.. Axis
$ cd
$ wget http://ftp.solace.miun.se/pub/apache/ws/axis/1_4/axis-bin-1_4.tar.gz
$ tar zxvf axis-bin-1_4.tar.gz
$ cd axis-1_4/webapps/
$ sudo cp -r axis /var/tomcat/webapps/
Password:
$

anlut en webbläsare till http://simpleserver:8080/axis/happyaxis.jsp

sidan rapporterar nu om det är komponenter som fattas.

om jaf fattas ladda ned jaf enligt rekommenderad län koch placera den uppackade filen activation.jar i /usr/local/tomcat/common/lib/

http://xml.apache.org/security/dist/java-library/
https://maven-repository.dev.java.net/nonav/repository/javax.mail/

sudo -u _tomcat /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
sudo -u _tomcat /usr/local/tomcat/bin/startup.sh

För att få jws att fungera

$ sudo mkdir /var/tomcat/webapps/axis/WEB-INF/jwsClasses
$ sudo chmod g+w /var/tomcat/webapps/axis/WEB-INF/jwsClasses

AXIS 2 installation

http://ws.apache.org/axis2/1_2/webadminguide.html - Guide

1. hämta axis2.war
http://ws.apache.org/axis2/download/1_2/download.cgi

2. placera filen i /var/tomcat/webapps/

3. starta om tomcat

sudo -u _tomcat /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
sudo -u _tomcat /usr/local/tomcat/bin/startup.sh

4. besök http://servern:8080/axis2/

The default user name is 'admin' (without quotes) and default password is 'axis2' (without quotes).

5. Klart!

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :