Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Implementation av sjukhussystem

Sverige

Varför

http://www.carelink.se/ - Ger ut specifikationer hur sjvukvårdssystemn ska kommunicera över svenska sjukhusnätet. Enligt carelink ska sjukvårdsystem kommunicera med varandra via Webbservices gränsnitt. (Enligt RIV som i sin tur bygger på NARRR , en slags verksamhetsarkitektur för IT (på engelska Enterprise Architecture, EA))

http://www.carelink.se/utvecklingsarbete/sakerhet/bastjanster_informationsf/ - BIF Bastjänster för InformationsFörsörjning

Autentsiering ska ska med XACML -http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xacml

http://www.joe.lindsay.net/open-health-solutions.html

http://en.wikipedia.org/wiki/SAML

Opensource implementeringar av LIS

Implementation

@What elements do I need to build a SOAP Server and client?

http://wasp.sourceforge.net/content/ - Web Application Structure for PHP 5
http://ws.apache.org/axis/ - Apache Axis is an implementation of the SOAP ("Simple Object Access Protocol") submission to W3C.

http://java.sun.com/javaee/community/glassfish/index.jsp - SUN's project Glassfish

openbsd 4.0 tomcat install samt axis webservices server - installations log


http://hl7api.sourceforge.net/ - hl7 för programmerare


Andra länders sjukhussystem

Holland

http://www.ringholm.de/docs/00980_en.htm - AORTA, Hollands Nationella Sjukvårdsinformationssystem

AORTA is the Dutch national infrastructure for the exchange of data between healthcare providers. The infrastructure specifications include a description of technical, organizational as well as implementation aspects. The focus of this program is to facilitate the realization of a national "continuity of care" oriented EPR. AORTA uses HL7 version 3 messages and documents as its core mechanism for information exchange.

Danmark

http://www.medcom.dk/ - Det danska sjukhusdatanätet
Medcom uses EDIFACT messages and documents as its core mechanism for information exchange.

@Frode Skjæveland - masteroppgave POCT 2006 - POCT implementation in the primary health sector (Denmark)


Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :