Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Slangbella processing kod


import processing.opengl.*;
// Skapad av Oliver och Xerxes 2007

float graderPerSkarmuppdateringIXLed;
float graderPerSkarmuppdateringIYLed;

float nuvarandeRotationIXLed;
float nuvarandeRotationIYLed;


void setup() { 
 size(800, 600, OPENGL);
 //  noStroke();
 fill(0, 102, 153, 40);
 graderPerSkarmuppdateringIXLed = 1;
 graderPerSkarmuppdateringIYLed = 0.80;
}

void draw() {
 
 background(color(250,250,250,250)); // rensar skärmen inklusive djupminnet
 
 pushMatrix(); // komihåg hur du ritar
 
 
 translate(width/2,height/2,0);
 
 
 
 //scale(4,4,0);
  
 rotateX(radians(45));
 rotateY(radians(45));

 //Bromsa
 graderPerSkarmuppdateringIYLed=graderPerSkarmuppdateringIYLed*0.99;
 graderPerSkarmuppdateringIXLed=graderPerSkarmuppdateringIXLed*0.99; 
 
 //Uppdatera
 nuvarandeRotationIYLed=nuvarandeRotationIYLed+graderPerSkarmuppdateringIYLed;
 nuvarandeRotationIXLed=nuvarandeRotationIXLed+graderPerSkarmuppdateringIXLed;
    
 pushMatrix();   
    
 rotateX(radians(nuvarandeRotationIXLed));
 rotateY(radians(nuvarandeRotationIYLed));

 
   fill(color(255,128,0));
   scale(0.8,0.8,0.8);  
   box(150,150,150);

   translate(150,0,0);

rotateX(radians(-nuvarandeRotationIXLed));
 rotateY(radians(-nuvarandeRotationIYLed));


   box(50,50,50);

  
  popMatrix(); 
 
  rotateX(radians(-nuvarandeRotationIXLed));
 rotateY(radians(-nuvarandeRotationIYLed));
 
  

//   scale(1.5,1.5,1.5);    

  fill(color(255,245,0,30));   
 //  scale(1.5,1.5,1.5);  
 box(300,300,300); popMatrix(); // återgå till det du kom ihåg
 
 //line(mouseX, 20+mouseY, mouseX, 80+mouseY);
 
}

int muspekarkoordinatX;
int muspekarkoordinatY;

void mousePressed() {
 //registrera muspekarkoordinat
 muspekarkoordinatX=mouseX;
 muspekarkoordinatY=mouseY;
}
 
void mouseDragged() {
 //rita linje mellan föregående muspekarkoordinat och nuvarande muspekarkoordinat
 
 
 line(muspekarkoordinatX,muspekarkoordinatY,mouseX,mouseY);
}

void mouseReleased() {
 
 //uppdatera accelerationsvinkel efter avstånd på muspekarkoordinater
 float Yavstand=muspekarkoordinatY-mouseY;
 float Xavstand=muspekarkoordinatX-mouseX;
 
 Xavstand=Xavstand*0.08;
 Yavstand=Yavstand*0.08;
 
 //Accelerera efter önskemål
 graderPerSkarmuppdateringIYLed=graderPerSkarmuppdateringIYLed+Yavstand;
 graderPerSkarmuppdateringIXLed=graderPerSkarmuppdateringIXLed+Xavstand; 
}slangbella.pde

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :