Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

JNI

Java Native Interface
Används för att anropa C .dll funtioner från java, samt anropa java metoder och fält från C. Med hjälp av JNI kan java applikationer ansluta direkt till underliggande operativsystems drivrutiner.

Anrop av Java Metoder från C
http://www.science.uva.nl/ict/ossdocs/java/tutorial/native1.1/implementing/method.html

Åtkomst av java class fält från c.
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/jni/spec/design.html#wp1253

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :