Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Medicinkunskaper om: smärta - blod koagulation - hjärnan och ?medvetande?

Hjärnan


nervcellers funktion och synapser

Smärta

Smärta som kommer innifrån kroppen regleras av kappa-opoid receptorer (bland annat: PMS, livmodersmärta, magsmärta, urinblåsesmärta). Droger som binder till kappa-opoid receptorn tar bort förrutom smärtan från innre organ även bort upplevelsen av ens eget ego vilket kan ge hallucinationer av att kroppen sträcker sig utanför den fysiska kroppen. Salvia en vanlig mynta som finns i matlagning upptäcktes år 2002 stimulera just kappa-opoid receptorn vilket förklarar varför salvia ger kraftiga hallucinationer om det aktiva ämnet inhaleras eller kommer in oralt.
http://gut.bmj.com/cgi/content/full/43/3/312 - Kappa opoid receptorn
http://www.wellcome.ac.uk/en/pain/microsite/science3.html - Smärta från inre organ.


Blodkoagualtion

Allmänt känt om blodets koagualtion är vetenskapen hur fibrin bildas:

http://home.comcast.net/~kennethingham/newsite/coag/fbg.htm - fibrin


Medvetande

det finns idag ingen vetenskapligt allmänt accepterad teori för medvetandet så här nedan kommer diverse suspekta teorier fyllas på:

En ide är att förekomsten av kappa-opoid recetorn möjligör för kroppen att känna av sig själv och på så sätt kan kroppen skilja på världen och sig själv, därigenom skapa en kvalitativt jagupplevelse. // Xerxes Rånby 2007

http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness
http://en.wikipedia.org/wiki/Orch-OR - en teori som bygger på en ide att medvetandet bor i nervcellernas microtubuler.Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :