Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Kundaliniyoga


Man kan datera utövande av Yoga till 1000 år f.kr.

Grundaren som förde kundaliniyoga till västvärlden på mitten av nittonhundratalet, Yogi Bahjan är även grundaren av det populära Yogi te som säljs i hälsokostbutiker. På insidan av yogi teförpakningarna finns ofta en liten kundalini meditation man kan meditera till ro med.

http://www.sadhana.nu - Kundaliniyoga enligt Yogi Bahjan
http://www.3ho.org - Healthy Happy Holy organisation
http://www.kriteachings.org/ - Kundalini Yoga as Taught by Yogi Bahjan
http://www.tantra-kundalini.com - Detaljerad beskrivning hur man ska tolka bilder och symboler som berör kundalini yoga,
http://www.crystalinks.com/kundalini.html - vackra illustrationer och guide för utövande.


Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :