Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

nervcellers funktion och synapser

http://www.medcellbiol.uu.se/pdf/klinanatomi_cell.pdf - Pressentation om cellers beståndsdelar, tar bland annat upp microtubulers betydelse.

http://www.thebrain.mcgill.ca/flash/index_d.html - Copyleft websida som behandlar hur mänskliga sinnen fungerar. rekommenderas. Går in på djupet hur sinnen triggar frigörelse av signalsubstanser och hur mediciner påverkar synapsernas receptorer av signalsubstans.

Artificiell intelligens

ADI-DIS-Complex, Now for the benefit of mankind, Xerxes Rånbys documented AI theory

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :