Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

vi tänker som träd

Intuition, när man löser saker på känsla är ett av dom få sätt att tänka som anses tillhöra medvetenhet, och mänslighet.

Känslor härleds till signalsubstanser som cirkulerar runt i kroppen eller passerar mellan celler.

När vi känner trädens och blommornas doft känner vi deras signalsubstanser som doft och lukt.
När vi känner människolukter känner vi även empati då lukten förmedlar känslan.

Med lite fundering så behövs det nog inget nervsystem för att känna känslor. Med lite fundering kan nog även träd känna känslor då vi dagligen går runt och känner deras lukt.

Vi tänker nog som träd trots allt. Men vi har nog lättare att först oss på människors lukter änn träds och träden har nog lättare att förstå sig på träden än oss människor.


Hej zyz,

Hur kan träden känna känslor enbart för att vi går förbi och känner deras dofter? Är dofter ett bevis på känslor? Är även osäker på om empati går att lukta sig till. Andra människodofter som stöts ut - ja, empati - vet inte. Eller menar du att vi själva känner empati för människorna genom vår känsla av deras dofter? Förstår inte hur du genom detta säger att vi nog trots allt tänker som träd, om jag förstår dig rätt.

Dina ord är mer som poesi än något annat, öppna för tolkningar hit och dit. Främst det jag vill påpeka.

/ j

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :