Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

spektogram

Ett spektogram är en frekvensanalys av ett ljud + tid vilket är trevligt. Är även nära besläktat med ultraljuds analys...

Programvaror för att generera spektogram

@Amadeus II för Mac os X

Programvaror för att generera ljud från spektogram

http://hem.passagen.se/rasmuse/Coagula.htm - här är huvudanledningen att denna wikisida skapades.

Ultraljudsanalys

http://www.4dbaby.com/

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :