Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

vakkradikkter

vakkradikter.pdf


Uploaded Image: barneyhate.jpg
HÄR SKRIVVER JAGG VAKKRA DICTER OM LIVET O KÄRLEHKEN O SMÄRTA. KÅPPIERA INTHE MINNA DICTER! JAG HAR SKRIVVIT DÅM ALDHELES SKJELV! FÖRLUTH FÖR AT JAH ENTE SKRIVVER SO OFTAH!! JA ER DEPREMERAD HELLA TIDDEN! DO ER DET JOBIT AT SCRIVA OM NI FURSTOR VAD JAH MENNAR!!!!1VIST?VENER?;D


den härra dicten handdlar åm hur det ärr at scära säj skjelv när man käner säj ledzen.

PHLIKKAN TYKER DET ÄR SKJÖNT
ATT SKJÄRA SEJ
SÅ HON SKJÄR SIG VÄRSTA DJUPT
I RUMPAN
ÅH SÅ VAKKERT!
SMÄRTA ÄR VAKKERT
SMÄRTA ÄR SKJÖNT
SEN DRIKKER HON BLODDET I ETT VINGLAS
AV KRISTAL.
FÖR HON ÄR EN VAMPHYYR PHLIKKA
SEN SÅ DÖR HON I SÅRG O ÅNGEST
VAKKERT VAKKERT.
ÅH SÅ SÅRGLIGT


Den härra dicten skrev jag för at ja e anorlunda. det vil seja;'alternativ'. oc i dagenss hämska samhelle så är dett svårrt at bli aksepterad som den man är:

FLICCAN BLIR VÅLDTAGEN I RUMPISEN
VARJE SÖNDAG
FÖR ATT HON ÄR ANORLUNDA.
AKSEPTERA MÄJ SOM DEN JA E!
SKRICER PHLIKKAN
MED DE LÅNGA, VACCRA HÅRET
FLADRANDE I VINDEN
HON HOPADE NERFÖR STUPET
GRÅTTANDE
OCH DÅ ÅNGRADE SÄJ ALLA
SOM VARITT DUMA
SORGLIGT.


en gång då ja va po et caffé medd minn besttha kåmpiz MANDY såm er en sattanist ock en engel så skrevv ja den hera diccten på en serveth i et ögonblic av inspraton. den handdlar om hura olycclig ja er o MANDY såm er en sattanist ock en engel. den er på enggelska.

AS I WÅLKT IN THE SHADOV
DE DEAT OMRINADE MÄJ
MANDY CALED 'SATAN'
IN DE DARKNES
AND SATAN SA:
'I AM MARILYN MANSON'
YES YOU ARE SO EVIL
AND VI SKÄRDE OS IN OUR RUMPIZAR
THE BEATIFUL BLOD VAR ÖVERALLT
AND THÄN VI AL PRAJED FÅR DÄ
UNDERGÅNG FÖR JESUS CHRAJST
MANDY O JA
ÄR DaRk AnGeLs.


den herra dikcten är til panixån ock den handdlar om hurr det er at skjera sig i rumpizen och senn ner man blir tröt kann man inthe sita ner och då måstte man liga nerr på golvvet och då såmnar man ock sen ner man vakcnar så er man tjokk ock det er jetejobigt ock dikcten handdlar om samhellets ideal oxå at tjokkisaj oxå har kenslår.

PHLIKKAN LUKKTAR KISS
OCK HARR EN GANSKJA SHTOR RUMPIZ
SÅ ALA HATAR HENE
JETEMYKKET
IBLANDH SÅ GRÅTTER HON
TÅRIZAR AV BLOD
RÖDDA SOM SMERTAN
I HENES SJEL
'JAG ER SATTANS DOTER'
SEJER HON TIL DE SOM ER DUMA
MEN DE BARA SKRATAR
'ÅK HEM TJOKIS!'
'DU SERR UT SOM EN MOSIG BANNAN!'
SÄGER DE
OCK DÅ BLIR HON LEDZÄN
PHLIKKAN ER SPESIELL
MED SIT LÅNGA SVARTHA HÅR
OCK SVARTH KAJJAL
OCK SVARTHA KLEDDER
'NI ER BARA REDDA'
SEJER HON
OCH HON HAR SÅ RETT
JA DET HARR HON


dett herra er en spesiel dict såm jag skhrev ner jag sat på et cafe ock tenkte på livetts mennign. den handdlar litte åm at varra ALTERNATHIV och at vara UNDERGROUND lixom *hihi*

PÅ PIRÅT
KAN MAN UMGOZ
MED ANDDRA NATENZ VARELZER.
HÅN BRUCAR SITA I FUNSTRET
FUNDERA
MED SINA RÅSA DRÄDS
GLITRANDEZ PLASTIT I MÅNSKJENET
OCK GURA ALTERNATIVA OCK KONSTIGA GREJER
KANSE SJUGNA EN SONG?
MED SINNA VAKKRA SONGRÖSTHER SÅM FYLER PIRÅT
LÅTTER DE NESTAN SÅM KENT ELER MARILIN MANSÅN
DE BRUCCAR SITA ÅCK VARA LEZNA OFTTHA
FURR SAMHELET FURSTÅR DEMM INTE
DE GURR KONSTIGA GREJER SÅM AT; SKRICKA
SJUNGA OCK SÅ.
PIRÅT HAR MJUKA KUDAR PO SINNA STÅLAR
BRA FURR DEM MED TRAZIGA RUMPIZAR.
Å SÅ BRA.

den herra dicten handdlar åm at vara bizexuel åck gila tjejjer *fnizaj*


PHLIKKAN ER SPESIEL
ALA ER BISEXIELA SÄJER HÅN
Å VAD BRA SAGTT
SEJER HENES VENNER.
SOM ER BISEXUELA ÅXÅ.
DE BRUCCAR TITA PO SPESIELA FILMMER ÅM LEZBIZKA PAR
FURR DET ER VAKKERT TYKER DE
ALA BORDDE ELSKA VARANDDRA.
IBLANDD HONGLAR DE PO FESTHER
SO AT ALA SKA SHE
HUR VAKKRA DOM ER.
DE HOLER HANDEN
OCK SEJER ;'NU KNULAR VI'
OCK 'VI SKA JIFTA OS'
FURR DET ER VAKKERT.

den herr dicxten skrev v jah ner ja seth edward sciscorhand ja tyker han er vaker vist er hann!!!!!?!?!?!?!

HEJ JA HETER:
EDVARD
MINA HENDDER ER SAKSAR
DET ER JOBIT MEN
JA KANN KLIPA GRES I VAKKRA FORMER
ET SISTA SET FUR MIG
AT KLIPA BÅRTH AL SÅRJ FÖR VERLDEN ÅMKRINN MÄ
FUR JA ER ANORLUNDA
IGNEN VIL VARRA VEN MED EN KILE MED SAKSHENDER!!!
MENISKOR BLIR REDA FUR DET DE INTE FURSTÅR
SOM FUR EN KILE MED SAKSHENDER
MEN DE FINS EN TJEJ SOM FURSTÅR MIG
FAST JAG FURSTUR ALTING
SO NI BORR JA ENSAM I ET SLOT
OCK NER DET SNUAR, VETNI
DO ER DET JA SOM KLIPER GRES
FUR DO ER JA LEZZEN
(ejentlien so kanse den her dicten inte stemer fur han blir juh factist ven med fålkk åkk det er ju en masa tjejer såm vil ha hann!!!fast ja hattar den dera tjejen såm fursuker furfurra hånåm!!!)

åkk det herr er en litten sårjlih dict om en tjej som hetter:(jah har ente kåmit po det en men dett är ett fint namn ska varra magicst hade jag tenktt!)

PHLIKKA GOR SACTA
POVEG MÅTT DUÖDEN
I SKOGGEN;SVART MURKK ELAK
HÅN ER EN ELAK PHFLIKKA GJUR ELAKA GREJÄR
FURR HON HATTAR GUD!!!!!!!
DYRCAR SATAN!
NER HÅN ER I SKÅGENS HJERTA
TAR PHLIKKAN FRAM EN TENDSTIKKA
SETER DEN REDAN SKURNA RUMPIZEN
I BRAND
'NU KÅMER JA, SATAN!!!'
VISCSAR HÅN MED SIN VAKKRA MUN SINNA VAKKRA ÖGON OSV
HÅNNS RUMPIZ BRINER SÅM HELVETTETS ELDAR I SKÅGEN
SÅHER SER SMERTAN UT! KAN FOLK TENKA OM DE SET HENE!


ja jagg er ret bra po at scriva poezi har ja hurt min lerare sa typp såhera til mejj en gong hpån sa typ:'oh du er so brao po at skcriva ja tyker du sca skcriva poezi!!!!!!!111111' o det tykkte ja var en bra idde så det gjör ja nu!11 en kile ja vett såm er en fAlLeN AnGeL *:* sa;'snela skrivv den her dikkten åm min venn fur det er en sårjlih historie å dett jorde ja! herr er den!:

pÅJKKEN
HAR EN SVAR T SJELL
HANS HJERTA ER MED SVARTH
Å FULT AV SÅRJ
HANS TANNIGA KROP
HAR DYRR A KLEDDER
FLERA TUSEN!!!!!!!!1
MEN IKVÄL SKAL HAN DÖ!!!!!!!!!
HAN TAR EN KÅRKSKRUV
HUGER SEJ I HJERTATH
SÅM ER SVART ÅCK SÅRJFULLT
'FARWELL' SEJER HAN MED SINNA FYLIA LEPAR
ALA BLEV JETE-LESZNAfett ny gästbok: @tryck här
sidan är IRONISK! fatta!

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :