Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

wiki.scene.se : Democompo

Uploaded Image: wiki.scene.se.png

På demopartyn är democompot partyts kärna. Det är anledningen att man har släpat dit sina produktioner som man har skrivit själv eller med sin demogrupp. Alla release som släpps under ett demoparty är bidrag till democompot!

Kill all audio and lights

Det är i respekt och uppfostran viktigt att deltagarna under partyt inte stör uppvisningen av bidragen med störande ljud och ljus under uppvisningen: Titta här

Demotime!!! - Enjoy your new influences experiences and feelings!


All your audio and lights are belong to us!
Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :