Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

wiki.scene.se : Demogrupper

Uploaded Image: wiki.scene.se.png

OBS: OBS: OBS: demogrupper är individers gemensamma signalement , avbild, med fokus att skapa meta-data vilket även är känt som artistiska produktioner; demos!

Svenska demogrupper

(enbart ett litet urval, lägg gärna till fler grupper)
kan ju vara vettigt att ha de i bokstavordning redan från början - rost


Vic-20 Demogrupper

Många sceners ser det som en utmaning att göra nya saker med gammal hårdvara då detta leder till att man tvingar sig att komma på nya lösningar. VIC-20 är en dator från 1980 som man ännu lyckas få att göra nya saker genom att bara skriva mer kompakta och tekniska demos till!

All your scene group homepages are belong to us!


Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :