Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

wiki.scene.se : Demopartyn

Uploaded Image: wiki.scene.se.png

Demopartyn är sammankomster där demogrupper och demoindivider träffas och inspireras genom att tävla med demo releaser. Uppvisning av demos sker bäst på storbildsprojektor med PA ljud system. Tävlingen avgörs av "demokratisk" omröstning bland deltagarna på demopartyt i så kallade democompo.

Svenska demopartyn

Demopartyn i Tyskland


Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :