Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

wiki.scene.se : Utställningar, TV samt litteratur om demoscenen

Uploaded Image: wiki.scene.se.png


?!? WTF

En mycket bra FAQ på engelska om demoscenen som förklarar alla sceners begrepp och fakttermer finns här : @PC Demoscene FAQ Uploaded Image: UK.gif
En alternativ förklaring till vad demoscenen är: 1-complex.net/index.php/Demoscene - demoscenens mål definieras som sökandet efter nya sätt att skapa meta-data.

TV/Radio


Museum & seminarium


Diskettidningar - Demoscenens egen litteratur.

Diskettidningar, "Disk-magz", har länge varit demoscenens primära litteratur. Det började med att sceners skickade meddelanden till varandra lagrade på disketter via mail (stoppade i brevlådan eller levererade med sneaker-net). Efter att internet etablerade sig så krympte behovet av diskettidningar, men det finns fortfarande skribenter som enbart publicerar sina artiklar i detta format. @HUGI och @PAiN är två fortfarande mycket aktiva diskett tidningar som fortfarande ges ut. En diskettidning är en interaktiv tidning som distribureras som ett datorprogram som presenterar litteraturen med flera media. Musik, text och grafik blandat med demoeffekter är vanligt förekommande i diskettidningar.

Litteratur i bokform

All knowledge of you are belong to us!


Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :