Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

En Stad : 23 nov – 3 dec : 2005

undersökning av den psykosociala miljön i det offentliga rummet

Fanny Carinasdotter, Aldís Ellertsdóttir, John Huntington och Mikael Näsström

En stad har inspirerat till En Stad "Online" - Norrköping - röster i det offentliga rummet


http://www.norrkopingskonsthall.se/en_stad.htm - mer om utställningen.

Uploaded Image: vernissagekortweb.jpg

Vernissage: onsdag den 23 november, kl. 16.00
Utställningen pågick 23 november – 3 december 2005
Öppet alla dagar 16.00-20.00

Norrköpings konsthall
Garvaregatan 15
0768 16 11 99

Onsdagen den 23 november öppnar en ny utställning på Norrköpings konsthall.
Fyra konstnärer från Umeå har undersökt olika avsändare och röster i Norrköpings offentliga rum.


Det offentliga rummet utgör en stor del av våra liv och är väsentligt för vårt identitetsskapande och vår känsla av samhörighet. Den klassiska visionen om det offentliga rummet förespråkar en plats med tillgänglighet för alla, där individer, tankar och åsikter kan mötas på lika villkor. I Norrköping har kommunen uttalat en liknande vision som ska förverkligas till 2010. Hur uppfattas Norrköpings offentliga rum idag?

Vilka mentaliteter är rådande? I hur stor utsträckning påverkas våra värderingar och normer av den offentliga miljön? Hur upplever vi och förhåller oss till den informationen vi möter i staden? Vilkas åsikter och röster är synliggjorda? Vem har tillåtelse att synas och var finns alternativen?

Detta är frågeställningar de fyra konstnärerna, Fanny Carinasdotter, Aldís Ellertsdóttir, John Huntington och Mikael Näsström har arbetat med. De arbetar som grupp med konsthögskolan i Umeå som gemensam plattform. Tidigare har de bl.a. undersökt stadsutvecklingen och planeringsprocessen i Umeå ur ett konstnärligt perspektiv. Nu är de på plats i Norrköping och har undersökt den psykosociala miljön i det offentliga rummet.

@Norrköpings konsthallNorrköpings konsthall
Garvaregatan 15
602 21 Norrköping
http://www.norrkopingskonsthall.se/
0768 16 11 99Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :