Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

sjukdomstillstånd: spontan PNEUMOTHORAX

PNEUMO = luft
THORAX = lunga
PNEUMOTHORAX = luftlunga (luft i lungsäcken) .. err aldrig förut viste jag att man kunde fara illa av "luft i lungan" -- Xerxes Rånby ( Nu återställd och fin ).

Spontan pneumothorax, "spontan lungkollaps", drabbar mestadels långa smala män runt 20 till 40 års ålder utan tidigare lungsjukdom eller traumatisk skada på lunga eller bröstkorg. Lungans natur är att dra ihop sig; för att lungan ska kunna expandera har kroppen konstruerat en vakuumfylld ballong runt lungan som kallas lungsäcken. Vid en spontan pneumothorax går det hål på det membran som omsluter lungan till lungsäcken vilket gör att vakuumet runt lungan försvinner och lungan kollapsar.

Kroppen kan inte återskapa vakuumet runt lungan själv om lungan blir punkterad. För att kunna läka skadan kan man föra in ett drän i lungsäcken som man kopplar till en vakuumpump vartefter kroppen kan självläka skadan. För att förhindra infektion går slangen till vakuumpumpen via ett kombinerat vattenlås och tryckutjämnare.

Symptom när man drabbas av en pneumothorax är snabbt nedsatt andning, ökad puls, hostningar (vilka är smärtsamma att utföra); vid ögonblicket det inträffar kan en underlig kall känsla sprida ut sig i armen samt över bröstet (bortfall av syre) vilket återgår något efter att hjärtat har börjat slå snabbare för att kompensera syrebortfallet genom att låta mer blod cirkulera genom den andra fungerande lungan. Det kan även kännas som ett tryck mot bröstet av en osynlig kraft vilket gör att den som drabbas kan hålla armarna runt förstkorgen som försvar mot något som inte syns.

Det är idag okänt varför smala långa personer kan drabbas av pneumothorax men att rädda en kollapsad lunga är idag ett relativt enkelt ingrepp med få komplikationer. Dock kan det ta ett par dygn innan kroppen självläker skadan viket medför från ett par dygn till en veckas långt sjukhusbesök.

Röntgenbilder

Röntgenbilden visar var kroppen absorberar röntgenstrålar med vit färg vilket medför att hålrum med enbart luft visas svart. Benvävnad och andra kroppsliga förhårdnader visas vitt. Dom flesta mjukdelar är mestadels genomskinliga för röntgenstrålning.

2005-10-07 kl 14:20

Uploaded Image: xerxes spontan pneumothorax akut.gif
Det finns en stor högersidig pneumothorax, största delen av hö lunga är sammanfallen (vänster sida av bilden).

2005-10-11 kl 13:00

Uploaded Image: xerxes spontan pneumothorax.gif
På höger sida finns en omfattande pneumothorax där det finns en upp till 6 cm bred pneumothoraxkappa som omger lungan.
På vänster sida i bilden som motsvarar höger sida av bröstkorgen kan man även se ett pleuradränage inskjutet ca 10 cm in i bröstkorgen.
Dom svarta fläckarna i huden på höger sida om revbenen (vänster sida i bilden) är ett subcutant emfysem, "luftbubblor", som ligger under huden som bildats av dränaget. Om huden vidrörs med lätta tryck med fingrarna så "knastrar" det under fingertopparna när luftbubblorna ändrar läge. Luftbubblorna tar kroppen själv hand om så småningom.

2005-10-11 kl 16.00

Uploaded Image: xerxes spontan pneumothorax aplikalt drän.gif
Det högersidiga dränet ligger nu med spetsen apikalt. Jämfört med undersökning 13:00 är det en uttalad regress av den högersidiga pneumothoraxkappan som nu endast mäter 1,5 cm apikalt. Kring övriga delar av lungan påvisas ej längre någon pneumothorax. Det finns även ett subcutant emfysem.

2005-10-17

Uploaded Image: xerxes hel och fin.gif
Det höger-sidiga pleuradränet har nu avlägsnats. Ingen kvarvarande pneumothorax. Det finns en tunn pleural förtjockning apikalt höger. Inga aktuella lungförändringar för övrigt. "Hurra!"

2006-04-01

One more time... pneumothorax
Efter ett halvår senare drabbades jag igen.. genom att lungan kollapsade .. känslan var som att andas ut all luft tills det började smårta i bröstkorgen. Jag beslutade att lägga in mig på sjukhus igen, nu Norrköping... läs mer via länken ovan.

2007-01-19Fotografier

http://gaia.bytepeddler.org/~bumbu/xerxes/ - Bilder tagna av Johan Lindqvist från sjukhusvistelsen. Vattenlåset med den blå vätskan var kopplad till en sug som satt fast i väggen vilket gjorde att jag enbart kunde röra mig 2m från sängen. Denna begränsning fick jag leva med under ca 5 dygn av sjukhusvistelsen.

Länkar

http://en.wikipedia.org/wiki/Pneumothorax - Engelska Wikipedias information om pneumothorax.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000100.htm - U.S. national Medical Encyclopedia: Spontaneous pneumothorax

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :