Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

RS232 Serialports monitorer och serialports lösningar för OSX

Här är en lista på serialports monitorer och lösningar för Mac OS X.

För läkare

http://www.usyd.edu.au/anaes/datalogging/monitor.html - @Dr. James Derrick som arbetar på Department of Anaesthesia and Intensive Care har tillsammans med Prince of Wales Hospital samt Chinese University of Hong Kong utvecklat en programvara för att lagra och visa data från flera medisinska mätsensorer. sensorerna ansluts med rs232 (traditionell serialport i DB9 eller DB25 utförande, i manualen till Monitor finns det beskrivet hur man bygger en konverter mellan RS232 och RS422 på sidan 18 i manualen. RS422 standarden används i vissa MAC dator modeller).

För utvecklare

http://homepage.mac.com/dalverson/zterm/ - ZTerm, en klassisk serialports terminal, kan användas som en serialportsmonitor. Till skillnad från andra terminalprogram under OSX pratar ZTerm direkt med serialporten.

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :