Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

20-22 December 2004, Demonstration mot mjukvarupatent innom EU

EU Ministers of agriculture, click here!
Protect Innovation Against Software Patents

http://www.ffii.se/nyheter/index.html

Se nyheten växa fram på:
http://kwiki.ffii.org/Cons041221En

http://thankpoland.info/ - om du vill singera ett tackbrev till Polen som lyckades ta mjukvarupatents punkten bort från A-listan med ärenden att klubbas igenom.

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :