Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Maple med MuPAD instruktioner

Skapa katalogen c:\SWP50\Maple och lägg i denna maple.ind och maple.lib

  1. Liksom tidigare kan symboliska och numeriska kalkyler göras direkt i texten.
  2. Som matematikmaskin används MuPAD 2.5. Om du har tillgång till de tidigare Maple-filerna kan även dessa användas:

1. Skapa katalogen c:\SWP50\Maple och lägg i denna maple.ind och maple.lib.
2. I katalogen \c:\SWP50 lägger du filerna maplefreeformgrader.dll och mapleoem.dll.

Du kan nu välja mellan de två matematikmaskinerna MuPAD och Maple.

Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :