Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Serial överföring med PIC kretsar, olika varianter

Introduktion

Serial porten som finns på stationära datorer är en av dom få delar på en modern PC som faktiskt ser kästan lika dan ut som på 80 talet. När IBM introducerade PS/2 tangentbord och mus kontakterna gjordes det en liten förändring i hårdvaran, en del av PC'n skärm minne flyttades så att det överlappade COM4! Så om man använder COM4 på en PC med delvis PS/2 arkitektur, samtliga PC datorer som går att få tag på, finns det risk att det dyker upp skräp på skärmen samt att datorn lätt hänger sig. Använd helst bara COM1, COM2 och COM3 om möjligt. IBM resonerade så att det var så få personer som använde 4 serialportar samtidigt, samt att minnet som används för IO kommunikation mot hårdvaran var begränsat så att frigöra en del av det IO addresserbara minnet så kunde man bygga PC datorer mer nyare finnesser..

Notis: PC tillverkare har börjat ta bort den fysiska kontakten för serialportar på nytillverkade datorer eftersom det finns så få konsument produkter som använder sig av serial porten idag. Den som vill ha en serial port på en nytillverkad dator om serialporten saknas så är en USB till Serial "adapter" kanske enda lösningen. I sverge säljs USB till Serial adaptrar av ELFA samt mycket välsorterade PC dator butiker.

Att hobby byggare / företag fortfarande skapar lösningar som använder sig av serialporten är att serialporten är ganska lätt att sätta sig in i trots dess begränsade överföringshastighet. Om man vill skapa en modernare data överförings lösning från en apparat till en stationär dator med USB så krävs det mer chip eller att man väljer en PIC krets med inbyggd USB överföring.

Mer detaljerat hur serialports standarden rs232 fungerar

http://www.zero-soft.com/HW/RS232/ - enkel koppling med MAX krets för att konvertera RS232 till TTL signaler.

http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/tech_rs232.htm - Info vad alla ben i en serialport är till för samt upplyser att en rs232 överföring är på + - 12v ... tänk på det!

http://www.rickard.gunee.com/projects/mechscan/dualpic/disp.php - Visar hur man kan ta emot en serial överföring från en stationär PC dator till en PIC krets utan inbyggd USART krets genom att läsa av den inkommande seriala signalen med mjukvara.

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :