Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Smalltalk-programmering

Squeak använder sig av Morphic användargränsnittet som ursprungligen skevs till programmeringsspråket Self, tillverkat av SUN.

Guider


Olika sätt att programmera med smalltalk och användargränsnitt

http://webs.uolsinectis.com.ar/jmvuletich/MorphicTutorial/Morphic.html - En mycket trevlig introduktion till vad Morphic är och inte är.
  1. Traditionell programmering vi system browsern. (textbaserad smalltalk programmering)
  2. @Fabrik - Visuell flödesprogrammering
  3. Traditionell smalltalk gui programmering med MVC komponenter. (för kompatiblitet med andra smalltalk varianter, MVC komponenterna utvecklas inte så mycket nu när morphic finns till squeak.)
  4. användar scriptad "visuell" programmering av Morph objekt. Man kan koppla "script" playerobjekt till valfritt morph objekt som säger åt morph objektet att göra saker. Används i squeaklands E-Toys.
  5. GTK kombinerat med Squeak http://anakin.bluefish.se/gohu/25 ger nya möjligheter för smalltalk då det plötligt ger möjligheter att skapa "vanliga" applikationer som använder traditionella användargränsnitt för presentation som GTK!
http://www.whysmalltalk.com/tutorials/squeak.htm - Squeak tutorials.

Utöka squeaks virtuella maskin : Hur man skapar nya primitiver till smalltalk

Mattematik och grafer under squeak

http://mate.dm.uba.ar/~caniglia/mathMorphs.html - MathMorphs visualisering av polynomberäkningar
http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/1964 - Mathpack med bland annat komplexa tal och matrisberäkning!
http://www.consultar.com/Squeak/GA/ - Algoritm visualisering
http://webs.uolsinectis.com.ar/jmvuletich/ImageProcessing/ImageProcessing.html - Guide hur man kan göra bildprocesserings experement med Squeak.

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :