Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Expirement med Squeak Commanche webservern

Förberedelser

Ladda hem squeak samt @commanche/swiki. Och installera Commanche. (Starta squeak och öppna en filhanterings fönster, välj filen ComSwiki.cs och tryck på knappen filein, vänta... tills filen är laddad) eller spar dig besväg genom att ´@ladda hem en squeak.image fil med commanche redan installerat.

http://www.culturematic.net/cgi-bin/thread/268 - mer info

Hello World experiment

Öppna "System Browser" i en squeak .image med swiki installerat och skapa en ny klass med namn WordModule
Object subclass: #WordModule
	instanceVariableNames: ''
	classVariableNames: ''
	poolDictionaries: ''
	category: 'Swiki-Modules'

Skapa en underinstans med namn process: som returnerar en sträng.
process: aRequest 
	^ 'Hello World!'


Starta Hello World servern genom att mata in följande kod i ett "Workspace" och kör kommandor "do it"

"Start!"
mod := WordModule new.
snark := ComancheNetService named: 'WordService' onPort: 8666.
snark module: mod.
snark start.


Testa Hello World servern

anslut med en webbläsare till datorn som kör helloworld servern på port 8666.
Du ska nu se Hello World utskrivet!

Stoppa Hello World servern genom att mata in följande kod i ett "Workspace" och kör kommandor "do it"

"Stop"
snark stop. "Not Enough!"
ComancheNetService removeServiceNamed: 'WordService'.

turle webserver demo

Uploaded Image: kom-turtle.png
Mata in följande kod i ett workspace och kör "do it!"
"ChieftainModule turtleExample"
| service chief |
chief := ChieftainModule new initialize.
chief
    mapPrefix: '/comanche/objects' to: ObjectUrlMap;
    mapPrefix: '/turtle' to:
        (SinglePageTurtleApp new initialize).

service := ComancheNetService named: 'basicExample' onPort: 8667.
service module: chief.
service start


om man går till url http://localhost:8667/turtle på datorn som kör squeak så ska man kunna styra en linje som ritas ut! Koden bakom SinglePageTurtleApp finns i System Browser under kategorin Kom-demo

Visa Squeak fönstret i en webbläsare

kör koden
"Start!"
mod := DisplayCamModule new.
snark := ComancheNetService named: 'WordService' onPort: 8666.
snark module: mod.
snark start.

och anslut till servern på port 8666. använd koden för att stoppa från Hello World experimentet. Vill man se Squeak i en annan skala ändra process: koden till Kom-demo DisplayCamModule process:

Seaside

http://beta4.com/seaside2/ - ett ramverk för att bygga webbapplikationer under squeak.
ajsdkfj;klj
http://www.ku.ac.th/ test

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :