Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Spela Yatsi

Spelarens Namn________________________________________Anmärkning
1:or
2:or
3:or
4:or
5:or  
6:or  
Summa Summan av 1:or,2:or,3:or,4:or,5:or och 6:or
Bonus Om summan blir mer eller lika med 63 så är man berättigad till en Bonus på 50 poäng
1 Par Ett par
2 Par Två olika tärningspar. ex. tärningarna 5,5,3,3,1 ger paren 5,5 och 3,3
Tretal 3 tärningar med samma värde
Fyrtal 4 tärningar med samma värde
Liten Stege 1,2,3,4 och 5
Stor Stege 2,3,4,5 och 6
Kåk Ett Tretal och ett Par
Chans
YATSI 5 tärningar med samma värde ger 50 poäng!
Summa Den spelaren som får högst Summa vinner!

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :