Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Bandbrädds begränsning och prioritering under UNIX system

OpenBSD

man pf.conf ger en all info man behöver om man vill stänga av eller dirigera om TCP/IP portar under OpenBSD system.
Men... det finns stunder då man inte vill blokera trafik utan ge viss trafik företräde för annan trafik, då kan programm som altqd vara bra att använda.
altqd är installerat som standard i nyare OpenBSD versioner.
http://unix.se/article/articleview/911/1/5/ - Artickel om konfigurering av altq från unix.se.
http://www.muine.org/~hoang/openpf.html#qos
Prioritera svarspaket högre och få snabbare nedladdningar! :)
http://www.benzedrine.cx/ackpri.html

@trickle - Ett litet program för linux och bsd för att manipulera prioritering av trafik UTAN ROOT rättigheter!
Trickle behöver @libevent för att fungera!
Trickle fungerar så att det balanserar hastigheterna för programm som körs på Linux/BSD maskinen. Bra om man vill köra en ftp nedladdning på halvfart eller förhindra den att göra hastighets toppar som belastar routers kraftigt.

Linux

http://www.siliconvalleyccie.com/linux-hn/iptables-intro.htm - IPTables howto

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :