Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Absurdismens bajs korv

"Introduktion om absurdismen"

"Absurdismen är en litterär strömning som växte fram efter andra världskriget, särskilt inom dramatiken, men också inom den övriga litteraturen. De stora absurdistiska författarna och dramatikerna var irländaren Samuel Beckett, rumänen Eugène Ionesco och spanjoren Fernando Arrabal; de var alla verksamma i Frankrike under större delen av livet. Absurdismen lär att livet är meningslöst, och att världen, för att citera Ionesco, 'innebär grymhet och förintelse, tomhet, skugglikhet och fult meningslöst hat'. Dess dramer ger konkreta bilder på tillvarons fundamentala orimlighet"
Texten är plockad från http://hem.passagen.se/umma/SamuelBeckett.htm - Den absurdistiska teaterns mästare: Samuel Beckett

"Modern nordisk skönlitteratur
En dag späckad med författarnamn och titlar av idel nordiska författare. Kristinn Jóhannesson, knuten till Institutionen för nordiska språk i Göteborg, presenterade den isländska litteraturen, från Halldór Laxness och framåt. Som en röd tråd i denna litteratur går skrönan, berättarglädjen och absurdismen. Trots kaoset i många av de sentida romanerna finns ändå rötter tillbaka till den urgamla isländska historien. Kring den danska och norska skönlitteraturen gjorde Ingemar Lemhagen en litteraturfilosofisk utläggning, som utgick från en fantasieggande mindmap kring Hypertext - en generation av länkar. 'De tunna' - nydanande, måhända något svårtillgängliga 'punktromanerna' och 'De tjocka' - de episka romanerna.
Under rubriken Från mörka fjärilar till svarta får - finskt 90-tal delgav oss Heli Henriksson Vasara, tidigare ansvarig för litteratur på invandrarspråken på Göteborgs stadsbibliotek, i rasande fart
en informativ översikt av den moderna finska litteraturen."
Texten plockad från http://www.bibl.vgregion.se/framsidan/2001/framsidan_nr0101.pdf

Andra länkar som handlar om absurdismen.

http://www.moviemix.nu/filmrec.asp?ID=1432 - Alice i underlandet. Absurdismen formar Disneys produktion.
http://komvuxnet.gotland.se/svenska/modernis.htm - Sammanfattningar om olika imer som kan förknippas med modernismen.
http://www.riksteatern.se/press/pressmeddelanden/010222.htm - Lars Noréns November gästspelar i Sverige.
http://www.lyrik.nu/lasa.asp - Bertil Pettersson "Ett absurdistiskt geni"
http://www.hum.uit.no/nordlit/8/backstrom.html - Likheter mellan absurdismen och grotesken
http://www.mimersbrunn.se/arbeten/890.asp - Modernismen

Källor på engelska

http://www.sosu.edu/al/ehl/pallen/Exist.htm - Existentialism and Absurdism
http://www.levity.com/corduroy/absurd.htm - Absurdism
http://mural.uv.es/gilbo/absurdism.html - Absurdism Defined

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :