Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

ASCII-tabell

En bra ASCII tabell finns att beskåda:

I följande tabell anges koderna (både på decimal och hexadecimal form) för de 128 första tecknen i ASCII-tabellen. Detta är de tecken som inkluderas då man använder 7-bitars ASCII. De koder som anges för å, ä och ö är de koder som används för dessa tecken i 7-bitars ASCII. Ofta används istället 8-bitars ASCII, så att man får 256 olika koder. Å, ä och ö brukar då placeras i kodområdet 128-255. Det ingår dock inte i standarden hur koderna 128-255 ska användas, så detta kan variera mellan olika system.

Tecken Dec Hex
Tecken Dec Hex
Tecken Dec Hex
Tecken Dec Hex
NUL    0  00
SOH    1  01
STX    2  02
ETX    3  03
EOT    4  04
ENQ    5  05
ACK    6  06
BEL    7  07
BS    8  08
HT    9  09
LF    10  0A
VT    11  0B
FF    12  0C
CR    13  0D
SO    14  0E
SI    15  0F
DLE   16  10
DC1   17  11
DC2   18  12
DC3   19  13
DC4   20  14
NAK   21  15
SYN   22  16
ETB   23  17
CAN   24  18
EM    25  19
SUB   26  1A
ESC   27  1B
FS    28  1C
GS    29  1D
RS    30  1E
US    31  1F
SP    32  20
!    33  21
"    34  22
#    35  23
$    36  24
%    37  25
&    38  26
'    39  27
(    40  28
)    41  29
*    42  2A
+    43  2B
,    44  2C
-    45  2D
.    46  2E
/    47  2F
0    48  30
1    49  31
2    50  32
3    51  33
4    52  34
5    53  35
6    54  36
7    55  37
8    56  38
9    57  39
:    58  3A
;    59  3B
<    60  3C
=    61  3D
>    62  3E
?    63  3F
@    64  40
A    65  41
B    66  42
C    67  43
D    68  44
E    69  45
F    70  46
G    71  47
H    72  48
I    73  49
J    74  4A
K    75  4B
L    76  4C
M    77  4D
N    78  4E
O    79  4F
P    80  50
Q    81  51
R    82  52
S    83  53
T    84  54
U    85  55
V    86  56
W    87  57
X    88  58
Y    89  59
Z    90  5A
[ Ä   91  5B
\ Ö   92  5C
] Å   93  5D
^    94  5E
_    95  5F
`    96  60
a    97  61
b    98  62
c    99  63
d    100  64
e    101  65
f    102  66
g    103  67
h    104  68
i    105  69
j    106  6A
k    107  6B
l    108  6C
m    109  6D
n    110  6E
o    111  6F
p    112  70
q    113  71
r    114  72
s    115  73
t    116  74
u    117  75
v    118  76
w    119  77
x    120  78
y    121  79
z    122  7A
{ ä  123  7B
| ö  124  7C
} å  125  7D
~    126  7E
DEL   127  7F
NUL = Null
SOH = Start of Heading
STX = Start of Text
ETX = End of Text
EOT = End of Transmission
ENQ = Enquiry
ACK = Acknowledge
BEL = Bell
BS = Backspace
HT = Horizontal Tabulation
LF = Line Feed
VT = Vertical Tabulation
FF = Form Feed
CR = Carriage Return
SO = Shift Out
SI = Shift In
DLE = Data Link Escape
DC = Device Control
NAK = Negative Acknowledge
SYN = Synchronous Idle
ETB = End of Transm. Block
CAN = Cancel
EM = End of Medium
SUB = Substitute
ESC = Escape
FS = File Separator
GS = Group Separator
RS = Record Separator
US = Unit Separator
SP = Space (Blank)
DEL = Delete


© Medieteknologi, Växjö universitet - Uppdaterad: 2003.03.18 (Rune Körnefors)
http://www.masda.vxu.se/multimedia/km/datorintro/ascii.html

http://susning.nu/ASCII

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :