Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Linux I/O-port-programmering mini-HOWTO på svenska

Texten kommer ursprungligen från
http://www.usinglinux.org/doc/translations/sv/mini/IO-Port-Programming-se.txt


Linux I/O port programmering mini-HOWTO
Av: Riku Saikkonen Översättning till
svenska: Sven Wilhelmsson,
v ,28 December 1997 , Översatt: 10 Augusti 1998

I detta HOWTO dokument beskrivs hur man programmerar I/O portar samt
hur man fördröjer eller mäter korta tidsintervall i user-mode Linux
program för Intel x86 arkitekturen.
______________________________________________________________________

Innehållsförteckning


1. Inledning

2. Att använda I/O portar i C-program

2.1 Det vanliga sättet
2.2 En alternativ metod:

3. Avbrott (IRQs) och DMA

4. Högupplösande Timing

4.1 Fördröjningar
4.1.1 (TT
4.1.2 nanosleep()
4.1.3 Fördröjningar med port I/O
4.1.4 Att fördröja med assemblerinstruktioner
4.1.5 rdtsc() för Pentium
4.2 Att mäta tid

5. Andra programmeringsspråk

6. Några användbara portar

6.1 Parallellporten
6.2 Spelporten (joystick)
6.3 Serieporten

7. Tips

8. Felsökning

9. Kod exempel

10. Erkännande______________________________________________________________________
1. Inledning


I detta HOWTO dokument beskrivs hur man når I/O-portar och hur man
fördröjer korta tidsintervall i user-mode Linux program som körs på
Intel x86 arkitekturen. Detta dokumentet är en uppföljare till den
mycket lilla IO-Port mini-HOWTO från samma författare.

This document is Copyright 1995-1997 Riku Saikkonen. See the Linux
HOWTO copyright
http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/COPYRIGHT for details.

If you have corrections or something to add, feel free to e-mail me
(Riku.Saikkonen@hut.fi)...
Ändringar från tidigare publicerad version (Mar 30 1997):

· Förklaringar angående inb_p/outb_p/ och port 0x80.

· Tagit bort information om udelay(), eftersom nanosleep() medger
ett renare sätt att göra samma sak.

· Konverterat till Linuxdoc-SGML, och ändrat om något.

· Många mindre tillägg och ändringar.


2. Att använda I/O portar i C-program

2.1. Det vanliga sättet

Rutiner för att nå I/O-portar finns i/usr/include/asm/io.h (eller
linux/include/asm-i386/io.h i 'the kernel source distribution').
Rutinerna där är inline makron, så det räcker att göra #include
, inga ytterligare bibliotek behövs.

Beroende på brister i gcc (åtminstone i 2.7.2.3 och lägre) och i egcs
(alla versioner), måste du kompilera källkod som använder dessa
rutiner med optimeringsflaggan på (gcc -O1 eller högre), eller
alternativt #define extern till ingenting, (dvs. #define extern på en
i övrigt blank rad) innan du gör #include .

Om du vill avlusa, 'debug', kan du använda gcc -g -O (åtminstone med
moderna versioner av gcc), även om optimeringen ibland gör att
debuggern beter sig lite underligt. Om detta besvärar dig, kan du
lägga de rutiner som anropar I/O-portarna i separata filer och
kompilera endast dem med optimeringsflaggan på.

Innan du anropar en port, måste du ge ditt program tillstånd till
detta. Detta gör man genom att anropa ioperm() funktionen (som finns
deklarerad i unistd.h, och definierad i 'kernel') någonstans i början
av ditt program, innan någon I/O-port anropas. Syntaxen är
ioperm(from, num, turn_on), där from är den första portadressen som
ska ges tillstånd och num är antalet konsekutiva adresser. Till
exempel, ioperm(0x300, 5, 1) ger tillstånd till portarna 0x300 till
0x304 (totalt 5 portar). Det sista argumentet är en bool som
specificerar om du vill ge accesstillstånd (true(1)) eller ta bort
tillståndet (false(0)). Du kan använda ioperm() upprepade gånger för
att ge tillstånd till ickekonsekutiva portadresser. Se ioperm(2)
manualen.

ioperm() anropet kräver att ditt program har rootprivilegier. Det
krävs att du antingen kör som root, eller gör setuid root. Du kan
släppa rootprivilegierna så snart du har anropat ioperm(). Det är inte
nödvändigt att explicit släppa dina accessrättigheter med ioperm(...,
0) mot slutet av ditt program. Detta sker automatiskt när processen
avslutas.

Om du gör setuid() till en non-root user förstörs inte de
accessrättigheter som är redan givna av ioperm(), men fork() förstör
dem (child processen får inga rättigheter, men parent behåller dem).

ioperm() kan endast ge access rättigheter till portarna 0x000 - 0x3ff.
För att komma åt högre portadresser, kan man använda iopl(), som ger
access till alla portar på en gång. Använd nivå 3 (dvs iopl(3)) för
att ge ditt program tillgång till alla portar. (Men var försiktig -
att skriva på fel port kan orsaka allehanda otrevliga saker med din
dator). Du behöver rootprivilegier för att anropa iopl(). Se
iopl(2) manualen.

Sedan, för att komma åt portarna... För att läsa in en byte, (8 bitar)
från en port, call inb(port), den returnerar den byte den läser. För
att ställa ut, call outb(value,port) (notera parameterordningen). För
att läsa in 16 bitar från port x och x+1 ,en byte från vardera, call
inw(x) och för att ställa ut, call outw(value,x). Är du osäker på om
du skall använda byte eller word instruktioner, är det troligen inb()
och outb() - flertalet apparater konstrueras för bytevis portaccess.
Notera att alla portaccesser tar åtminstone cirka en mikrosekund att
utföra.

För övrigt fungerar makroanropen inb_p(), outb_p(), inw_p(), och
outw_p() på samma sätt som ovannämnda, förutom att de lägger till ca
en mikrosekund efter varje portaccess. Du kan göra fördröjningen ännu
längre, ca 4 mikrosekunder, med #define REALLY_SLOW_IO innan du gör
#include . Dessa makron gör normalt (såvida du inte gör
#define SLOW_IO_BY_JUMPING, vilket blir mindre noggrant) access till
port 0x80 för att skapa delay, så du behöver först ge accessrätt till
port 0x80 med ioperm(). (Skrivning på port 0x80 påverkar ingenting).
För mer flexibla delay-metoder, läs vidare.

Det finns sidor till ioperm(2), iopl(2) och ovannämnda makron i
någorlunda färska utgåvor av Linux manual.2.2. En alternativ metod: /dev/port


Ett annat sätt att komma åt I/O-portar är open() /dev/port (en
'character device', major number 1, minor 4) för läsning och/eller
skrivning (stdio f*() funktionerna har intern buffring, så använd inte
dem). Gör sedan lseek() till den aktuella byten i filen (fil position
0 = port 0x00, fil position 1 = 0x01, och så vidare), och read() eller
write() en byte eller ett ord till eller från den.

Naturligtvis behöver ditt program accessrättigheter till /dev/port för
att metoden skall fungera. Denna metod är sannolikt långsammare än den
normala metoden enligt ovan, men behöver varken optimeringsflaggan vid
kompilering eller ioperm(). Det behövs inte heller 'root access', bara
du ger 'non-root user' eller 'group' access till /dev/port - låt vara
att detta är dumt ur systemsäkerhetssynpunkt, eftersom det är möjligt
att skada systemet, kanske till och med vinna 'root access', genom att
använda /dev/port för att komma åt hårddisk, nätverkskort, etc.
direkt.


3. Avbrott (IRQs) och DMA


Man kan inte använda IRQ eller DMA direkt i en usermode process. Man
måste skriva en kernel driver; se The Linux Kernel Hacker's Guide
http://www.redhat.com:8080/HyperNews/get/khg.html Där finns detaljer
och kernel källkod som exempel. Man kan heller inte stänga av ett
avbrott från ett user-mode program.


4. Högupplösande timing

4.1. Fördröjningar


Först och främst måste sägas att det inte går att garantera user mode
processer exakt kontroll avseende timing eftersom Linux är ett
multiprocess system. Din process kan bli utskyfflad under vad som
helst mellan 10 millisekunder upp till några sekunder (om belastningen
är hög). Detta spelar emellertid ingen roll för flertalet program som
använder I/O-portar. För att reducera effekterna, kan du med hjälp av
kommandot nice ge din process hög prioritet. Se nice(2) manualen eller
använd real-time scheduling enligt nedan.

Om du behöver bättre tidsprecision än vad normala user-mode processer
kan ge, så finns vissa förberedelser för 'user-mode real time'
support. Linux 2.x kärnor har 'soft real time support', se manualen
för sched_setscheduler(2). Det finns en speciell kärna som stöder hård
realtid, se http://luz.cs.nmt.edu/~rtlinux/ för ytterligare
information om detta.
4.1.1. sleep() och usleep()


Låt oss börja med de lätta funktionsanropen. För att fördröja flera
sekunder, är det troligtvis bäst att använda sleep(). Fördröjningar på
10-tals millisekunder (ca 10 ms verkar vara minimum) görs med
usleep(). Dessa funktioner frigör CPU för andra processer, så att
ingen CPU-tid går förlorad. Se manualerna sleep(3) och usleep(3).


Om fördröjningar är på mindre än 50 ms ( beror på din processor och
dess belastning), tar det onödigt mycket tid att släppa CPUn, därför
att det för Linux scheduler (för x86 arkitekturen) vanligtvis tar
minst 10-30 millisekunder innan den återger din process kontrollen.
Beroende på detta fördröjer usleep(3) något mer än vad du specificerar
i dina parametrar, och alltid minst ca 10 ms.

4.1.2. nanosleep()


I 2.0.x serien av Linuxkärnor finns ett nytt systemanrop: nanosleep()
(se nanosleep(2) manualen), som möjliggör så korta fördröjningar som
ett par mikrosekunder eller mer.

Vid fördröjningar på mindre än 2 ms, om (och endast om) din process är
satt till soft real time scheduling (med sched_setscheduler()),
använder nanosleep() en vänteloop, i annat fall frigörs CPU på samma
sätt som med usleep().

Vänteloopen använder udelay() (en intern kernelfunktion som används av
många 'kernel drivers'), och loopens längd beräknas med hjälp av
BogoMips värdet (det är bara denna sorts hastighet BogoMips värdet
mäter noggrant). Se hur det fungerar i /usr/include/asm/delay.h


4.1.3. Fördröjningar med port I/O


Ett annat sätt att fördröja ett fåtal mikrosekunder är att använda
port I/O. Läsning eller skrivning på port 0x80 (se ovan hur man gör)
tar nästan precis 1 mikrosekund oberoende av processortyp och
hastighet. Du kan göra det upprepade gånger om du vill vänta ett antal
mikrosekunder. Skrivning på denna port torde inte ha några skadliga
sidoeffekter på någon standardmaskin och vissa 'kerneldrivers'
använder denna metod. det är på detta sättet {in|out}[bw]_p()
normalt gör sin fördröjning. (se asmio.h)/.
Flertalet port I/O instruktioner i adressområdet 0-0x3ff tar nästan
exakt 1 mikrosekund, så om du t.ex. använder parallellporten direkt,
gör bara några extra inb() från porten för att skapa fördröjning.
4.1.4. Att fördröja med assemblerinstruktioner


Om man känner till processortyp och klockhastighet, kan man hårdkoda
korta fördröjningar med vissa assemblerinstruktioner (men kom ihåg,
processen kan skyfflas ut när som helst, så fördröjningarna kan ibland
bli längre). Tabellen nedan ger några exempel. För en 50MHz processor
tar en klockcykel 20 ns.
Instruktion i386 klock cykler i486 klock cykler
nop 3 1
xchg %ax,%ax 3 3
or %ax,%ax 2 1
mov %ax,%ax 2 1
add %ax,0 2 1
tyvärr känner jag inte till Pentium; förmodligen nära i486. Jag
hittar ingen instruktion som tar EN klockcykel i i386. Använd en-
cykel instruktioner om du kan, annars kanske pipelinen i moderna
processortyper förkortar tiden.


Instruktionerna nop och xchg i tabellen bör inte ha några
sidoeffekter. Övriga modifierar statusregistret, men det bör inte
betyda något eftersom gcc detekterar detta. nop är ett bra val.

Om du vill använda dem, skriv call asm("instruktion") i ditt program.
Syntaxen ge i tabellen ovan. Vill du göra multipla instruktioner i en
asm()-sats, så separera med semikolon. Till exempel exekveras i satsen
asm(" nop; nop; nop; nop") fyra nop instruktioner, som fördröjer fyra
klockcykler med i486 eller pentium (eller 12 cykler med i386).

asm() översätts av gcc till inline assembler kod, så det blir inget
overhead med funktionsanrop.

Kortare fördröjningar än en klockcykel är inte möjligt med x86
arkitekturen.4.1.5. rdtsc() för Pentium

Med Pentium kan du erhålla antalet klockcykler som gått sedan senaste
uppstart med hjälp av följande C kod:

  extern __inline__ unsigned long long int rdtsc()
   {
    unsigned long long int x;
    __asm__ volatile (".byte 0x0f, 0x31" : "=A" (x));
    return x;
   }
Du kan polla värdet för hur många cykler som helst.


4.2. Att mäta tid


För att mäta tider med en sekunds upplösning, är det nog enklast att
använda time(). Krävs bättre noggrannhet, ger gettimeofday() cirka en
mikrosekunds upplösning (men se ovan angående 'scheduling',
utskyffling). För Pentium är rdtsc kodfragmentet ovan noggrant till en
klockcykel.

Om din process skall ha en signal efter en viss tid, så använd
setitimer() eller alarm(). Se manualsidorna.

5. Andra programmeringsspråk


Beskrivningen ovan koncentrerar sig på programmeringsspråket C. Det
bör vara tillämpbart även på C++ och Objective C. I assembler får man
anropa ioperm() eller iopl() som i C, och därefter kan man använda
I/O-port read/write instruktionerna direkt.

I andra språk, såvida inte du kan infoga inline assembler eller C kod
i ditt program eller använda ovannämnda systemanrop, är det nog
enklast att skriva en C källkodsfil med funktionerna för I/O-
portaccess och separatkompilera och länka den till övriga delar av
ditt program. Eller använda /dev/port enligt ovan.6. Några användbara portar

Här följer programmeringsinformation om några portar som direkt kan
användas för TTL (eller CMOS) digitala kretsar.

Om du vill använda dessa eller andra gängse portar för det ändamål de
är ägnade (t.ex. för att styra en printer eller modem), skall du
troligen använda en befintlig drivrutin (vanligtvis inkluderad i
kärnan) i stället för att programmera dessa portar direkt som beskrivs
i detta HOWTO. Denna sektion är avsedd för dem som vill ansluta LCD-
displayer, stegmotorer, eller annan speciell elektronik till en PC's
standardport.


Ska du styra en massproducerad produkt som t.ex. scanner (som har
funnits på marknaden ett tag), sök efter en befintlig drivrutin.
Hardware-HOWTO http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/Hardware-
HOWTO är ett bra ställe att börja.

http://www.hut.fi/Misc/Electronics/ är en annan bra källa till
information om hur man ansluter utrustning till datorer, och om
elektronik i allmänhet.

6.1. Parallellporten


Parallellportens basadress (kallad ''BASE'' nedan) är 0x3bc för
/dev/lp0, 0x378 för /dev/lp1, och 0x278 för /dev/lp2. Ska du styra
något som beter sig som en normal printer, se Printing-HOWTO
http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/Printing-HOWTO.


Förutom den vanliga output-only moden som beskrivs nedan, finns det en
'extended' bidirektionell mod i flertalet parallellportar.
Information om detta och om de nyare ECP/EPP moderna (och om IEEE
1284 standarden allmänt), se http://www.fapo.com/ och
http://www.senet.com.au/~cpeacock/parallel.htm. Kom ihåg att
eftersom du inte kan använda IRQs eller DMA i ett user-mode program,
så kommer du nog att behöva skriva en 'kernel-driver' för att använda
ECP/EPP. Jag tror att någon håller på att skriva en sådan driver men
jag känner inte till några detaljer.


Porten BASE+0 (Data port) styr data signalerna (D0 till D7 för
bitarna 0 to 7, respektive; tillstånden: 0 = låg (0 V), 1 = hög (5
V)). Skrivning på denna port ställer ut data till donet. En läsning
returnerar senast skrivna data i standard- eller extended-moden, eller
data på stiften från en ansluten apparat i 'extended read mode'.


Portarna BASE+1 ('Status port') är 'read-only', och returnerar
tillståndet på följande insignaler:

· Bits 0 och 1 är reserverade.

· Bit 2 IRQ status (inget stift, vet inte hur detta fungerar)

· Bit 3 ERROR (1=hög)

· Bit 4 SLCT (1=hög)

· Bit 5 PE (1=hög)

· Bit 6 ACK (1=hög)

· Bit 7 -BUSY (0=hög)

(Vet inte vilka spänningar som motsvarar hög respektive låg.)

Porten BASE+2 ('Control port') är 'write-only' (läsning returnerar
senast inskrivna data), och styr följande status signaler:

· Bit 0 -STROBE (0=hög)

· Bit 1 AUTO_FD_XT (1=hög)

· Bit 2 -INIT (0=hög)

· Bit 3 SLCT_IN (1=hög)

· Bit 4 aktiverar ('enables') parallell portens IRQ (vilket sker på
uppflanken hos ACK) när den sätts till 1.

· Bit 5 styr 'extended mode direction' (0 = skriv, 1 = läs), den är
'write-only' (läsning på denna bit returnerar ingenting
meningsfullt).

· Bits 6 och 7 är reserverade.

(Återigen, är inte säker på vad som är hög och låg.)

Pinout (ett 25-pin D-don , hona ) (i=input, o=output):


1io -STROBE, 2io D0, 3io D1, 4io D2, 5io D3, 6io D4, 7io D5, 8io D6,
9io D7, 10i ACK, 11i -BUSY, 12i PE, 13i SLCT, 14o AUTO_FD_XT,
15i ERROR, 16o -INIT, 17o SLCT_IN, 18-25 Ground
IBM specifikationen säger att stiften 1, 14, 16, och 17 ('control-
outputs') har 'open-collektor' utgångar dragna till 5 V genom ett 4.7
K motstånd (sänker 20 mA, ger 0.55 mA, högnivå utgång 5.0 V minus
eventuellt spänningsfall). Övriga stift sänker 24 mA och ger 15 mA,
och deras högnivå spänning är minst 2.4 V. Lågnivå spänningen är i
båda fallen minst 0.5 V. Icke-IBM parallell portar avviker troligen
från denna standard. För ytterligare information om detta se
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/lptpower.html.


Slutligen en varning: Var noga med jordningen. Jag har förstört flera
parallellportar genom att ansluta dem med datorn igång. Det kan vara
ett bra alternativ att använda parallellportar som inte sitter på
moderkortet för sådana här saker. (Du kan antagligen få en andra
parallellport med ett billigt standard 'multi-I/O' kort; Stäng bara av
de portar du inte behöver, och sätt parallellkortets I/O-adress till
en ledig adress. Du behöver inte bekymra dig om parallellportens IRQ,
eftersom den vanligtvis inte används.)


6.2. Spelporten (joystick)


Spelporten finns på adresserna 0x200-0x207. För att styra normala
joystickar finns en kernel-level joystick driver, se
ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/, filename
joystick-*.

Pinout (ett 25-pin D-don , hona ) (i=input, o=output):

· 1,8,9,15: +5 V (kraftmatning)

· 4,5,12: Ground

· 2,7,10,14: Digitala ingångar BA1, BA2, BB1, och BB2, respektive

· 3,6,11,13: ''Analoga'' ingångar AX, AY, BX, och BY, respektive

+5 V stiften verkar ofta vara direkt anslutna till moderkortets
kraftmatning, så de bör klara ganska mycket ström, beroende på
moderkort, kraftaggregat och spelport.

De digitala ingångarna används till de två joystickarna (joystick A
och joystick B, med två knappar vardera) som du kan ansluta till
porten. De torde vara normala TTL ingångar, och du kan läsa deras
status direkt på statusporten (se nedan). En joystick ger låg (0 V)
status när knappen är nedtryckt och eljest hög (5 V från matningen via
ett 1K motstånd).


De så kallade analoga ingångarna mäter egentligen resistans.
Spelportarna har en fyrfaldig one-shot multivibrator (ett 558 chip)
anslutet till de fyra ingångarna. På varje ingångsshylsa i
kontaktdonet finns ett 2.2K motstånd mellan ingångshylsan och
multivibratorns 'open-collector' utgång, och en 0,01 uF 'timing'
kondensator mellan multivibratorns utgång och jord. En joystick har
en potentiometer för varje axel (X och Y), dragen mellan +5 V och
respektive ingångshylsa ( AX och AY för joystick A, eller BX och BY
för joystick B).


När multivibratorn aktiveras sätts dess utgång hög (5 V) och den
inväntar att timing kondensatorn når 3.3 V innan den sänker respektive
utgång. På så sätt blir multivibratorns pulslängd proportionell mot
potentiometerns resistans (dvs. joystickens position för respektive
axel) enligt följande:

R = (t - 24.2) / 0.011,


där R är potentiometerns resistans och t pulsens längd i mikrosekun­
der.


Således, för att läsa dessa analoga ingångar, skall man först aktivera
multivibratorn (med en skrivning på porten; se nedan), sedan polla
(göra upprepade läsningar) tillståndet för de fyra axlarna tills de
går från hög till låg, och på så sätt mäta pulstiden. Denna pollning
tar mycket CPU tid och i ett ickerealtids multiprocess system som
Linux blir inte resultatet så tillförlitligt eftersom man inte kan
polla kontinuerligt, såvida du inte gör en 'kernel-driver' och stänger
avbrottsingångar när du pollar (vilket tar ännu mer CPU tid). Om du
vet att signalen kommer dröja tiotals millisekunder så kan du anropa
usleep() innan du börjar polla för att ge CPU tid till andra
processer.

Den enda I/O-port som du behöver nå är port 0x201 (de andra portarna
beter sig precis likadant eller är inaktiva). En skrivning till porten
(spelar ingen roll vad) aktiverar multivibratorn. Läsning från porten
returnerar signalernas status:


· Bit 0: AX (status (1=high) of the multivibrator output)

· Bit 1: AY (status (1=high) of the multivibrator output)

· Bit 2: BX (status (1=high) of the multivibrator output)

· Bit 3: BY (status (1=high) of the multivibrator output)

· Bit 4: BA1 (digital input, 1=high)

· Bit 5: BA2 (digital input, 1=high)

· Bit 6: BB1 (digital input, 1=high)

· Bit 7: BB2 (digital input, 1=high)

6.3. Serieporten


Om den apparat som du vill kommunicera med stöder något som liknar
RS-232 bör du kunna använda en serieport för att tala med den. Linux
drivrutin för serieportar bör räcka för nästan alla tänkbara
tillämpningar ( du ska inte behöva programmera serieportarna direkt,
och skulle så vara måste du skriva en 'kernel driver'); den är mycket
flexibel, så att använda ickestandardiserade bithastigheter torde inte
vara något problem.
Se termios(3) manualen, eller seriedriverns källkod,
(linux/drivers/char/serial.c), och
http://www.easysw.com/~mike/serial/index.html för mer info om hur
man programmerar serieportar på Unix system.


7. Tips


Om du behöver bra analog I/O kan du ansluta ett ADC- och/eller DAC-
chip till parallellporten (tips: kraft kan du ta från anslutningsdonet
till spelporten eller från ett don till en yttre diskenhet eller
använda ett separat kraftaggregat. Har du strömsnåla kretsar kan du ta
kraftmatning från parallellporten. Du kan också köpa ett AD/DA-kort
(de flesta äldre/långsammare typerna ansluts till I/O-portar. Eller,
om det räcker med 1 eller 2 kanaler och måttlig noggrannhet, köp ett
billigt ljudkort som har stöd från Linux sound driver. Ett sådant är
också tämligen snabbt.

Noggranna analoga apparater störs lätt om jordningen är bristfällig.
Om du får problem av detta slag, kan du pröva att isolera din
utrustning från datorn med hjälp av optokopplare. (på alla signaler
mellan datorn och din utrustning. Försök att få matning till
optokopplarna från datorn (lediga signaler från porten kan ge
tillräckligt med kraft) för bästa isolation från störning.

Letar du efter Linux mjukvara för mönsterkortframtagning, så finns det
en fri sådan som kallas Pcb. Den torde göra ett bra jobb, åtminstone
om inte du gör något alltför komplicerat. Den finn med i många Linux
distributioner, och den finns tillgänglig i
ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/apps/circuits/ (filename pcb-*).


8. FelsökningQ1.
Jag får segmentation faults när jag adresserar portar.


A1.
Antingen har ditt program inte rootprivilegier, eller har
ioperm() falerat av någon annan orsak. Testa det returnerade
värdet från ioperm(). Testa också att du verkligen adresserar de
portar som du gett tillstånd till med ioperm() (se Q3).

Om du använder 'delaying macros' (inb_p(), outb_p(), osv.), kom
ihåg att du då måste anropa ioperm() för att ge accesstillstånd
till adress 0x80.


Q2.
Jag kan inte hitta var in*(), out*() funktionerna definieras,
och gcc klagar över odefinierade referenser.


A2.
Du kompilerade inte med optimeringsflaggan på (-O1 eller högre),
och därför kunde inte gcc lösa upp de makron som finns i
asm/io.h. Eller glömde du kanske #include .Q3.
out*() gör ingenting, eller gör något konstigt.


A3.
Kolla ordningen på parametrarna; set skall vara outb(value,
port), inte outb(port, value) som förekommer i MS-DOS.


Q4.
Jag vill köra en standard RS-232 device/parallel
printer/joystick...A4.
Då är det nog bäst att använda en befintlig driver (i Linux
kernel eller en X-server eller någon annanstans) för detta.
Drivrutinerna är vanligtvis mycket flexibla, så att även en
ickestandard apparat fungerar vanligtvis med dem. Se info om
standard portar ovan efter hänvisningar till dokumentation.


9. Kod exempel

Här följer ett enkelt exempel på kod för I/O-port access:

 
 /*
  * example.c: very simple example of port I/O
  *
  * This code does nothing useful, just a port write, a pause,
  * and a port read. Compile with 'gcc -O2 -o example example.c',
  * and run as root with './example'.
  */

 #include <stdio.h>
 #include <unistd.h>
 #include <asm/io.h>

 #define BASEPORT 0x378 /* lp1 */

 int main()
 {
  /* Get access to the ports */
  if (ioperm(BASEPORT, 3, 1)) {perror("ioperm"); exit(1);}

  /* Set the data signals (D0-7) of the port to all low (0) */
  outb(0, BASEPORT);

  /* Sleep for a while (100 ms) */
  usleep(100000);

  /* Read from the status port (BASE+1) and display the result */
  printf("status: %d\n", inb(BASEPORT + 1));

  /* We don't need the ports anymore */
  if (ioperm(BASEPORT, 3, 0)) {perror("ioperm"); exit(1);}

  exit(0);
 }

 /* end of example.c */
10. Erkännande


Alltför många har bidragit till artikeln för att jag skall kunna räkna
upp alla, men tack allesammans. Jag har inte besvarat alla bidrag som
jag fått; ledsen för det, men återigen tack för all hjälp.


Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :