Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Börja använda framtidens dator användargränsnitt och protokoll idag!

Uploaded Image: soap.jpg

@SOAP - DIY mid-air pointing device , Soap dator "musen" som kan användas utan bord.

Använd Unicode - Istället för ASCII-tabell

IPv6 information - Framtidens internet IP nummer

synergy - programvara för att underlätta arbete med flertal grafiska datorsystem

Skrivsystemet Dasher som fungerar utan tangentbord

@Surface - Microsofts konceptsplattform där datorskärmen är ett bord.

Flera muspekare på en och samma dator

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :