Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Volontärverksamheter

Volontärverksamheter i Norrköping

Museum med nya krafter
http://www.volontar.com/ - Ett pilot projekt med voluntärer på fem museer.

En webbplats där volontärer söker frivilligorganisationer och där frivilligorganisationer söker volontärer.
http://www.volontarbyran.org/

Referens till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :