Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

Hur man bygger så att en lysdiod tänds varje gång någon besöker din apache-webserver

Man behöver:

Uploaded Image: schema.png

Det är lite si och så med hårdvaran... drivrutinerna funkar i allafall perfekt. Räkna gärna igenom elektroniken innan ni kopplar för att undvika problem med parallelporten.

Parallelportan ger ungefär 6v + en del mA
Dioden vill ha ungefär 2.5v + 30 mA (saknar nästan inre resistans vilket medför att vi måste sätta in ett motstånd i serie som begränsar genomflödet av elektroner i kretsen)

så med andra ord vill vi ha ett motstånd med okänt Ohm tal som ger ett elektron gemonflöde på 30mA vid 6V.

Med hjälp av Ohms lag kan man beräkna detta U/I=R
6U(v) / 0.03I(a) = R(ohm)
Vilket medför att ett motstånd på ca 200ohm behövs! (används ett större motstånd lyser dioden lite svagare, med ett mindre motstånd lyser den starkare tills dioden brinner upp).

Justera beräkningarna beriende på vilken diod ni använder så ska allt fungera prima!

Drivrutiner

grepflash - OpenBSD - För OpenBSD

  1. Koppla in paralellportskontakten i webservern.
  2. Sen behöver man bara koppla grepflash programmet till valfri loggfil på systemet. Detta kan göras genom att skapa en litet shell script.


Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :