Gudinna Wiki VisaÄndraBifogaVersionerUppdateratSökKarta

RUBY makes you happy.

För den som vill läsa serietidningar.

http://poignantguide.net/ruby/chapter-1.html

För webbutveklaren som vill skapa saker snabbt som tusan:


Installationstips för mac os x användare
http://www.tonyarnold.com/articles/2005/08/10/rolling-with-ruby-on-rails-on-mac-os-x-tiger-for-beginners

För "vanliga" programmerare:

http://unix.se/article/articleview/50/1/6/ - Artikel om ruby från unix.se del1
http://unix.se/article/articleview/51/1/6/ - Artikel om ruby från unix.se del2


A brief overview.

RUBY is a quite interesting mix of several programming languages like Java Perl and Smalltalk. What is interesting when writing RUBY code is that everything you do in RUBY uses objects but it does not get in the way like Java.

Using RUBY to script windows.

require 'win32ole'

# -4100 is the value for the Excel constant xl3DColumn. ChartTypeVal = -4100;

# Creates OLE object to Excel excel = WIN32OLE.new("excel.application")

# Create and rotate the chart

excel['Visible'] = TRUE; workbook = excel.Workbooks.Add(); excel.Range("a1")['Value'] = 3; excel.Range("a2")['Value'] = 2; excel.Range("a3")['Value'] = 1; excel.Range("a1:a3").Select(); excelchart = workbook.Charts.Add(); excelchart['Type'] = ChartTypeVal;

30.step(180, 10) do |rot|     excelchart['Rotation'] = rot end

excelchart2 = workbook.Charts.Add(); excelchart3 = workbook.Charts.Add();

charts = workbook.Charts charts.each { |i| puts i }

excel.ActiveWorkbook.Close(0); excel.Quit();


What happened?
Well, we just created an Excel Windows OLE object and the instructed the object to create a chart and then rotate it. Powerful Mojo!

@Official english RUBY page Uploaded Image: UK.gif
@Windows download
@Programming RUBY Online programming and reference book.
@RUBY Wiki Hosted by @rubygarden.

Referenser till aktuell sida


Frivillig gåva till stöd för driften av Gudinna Wiki :